Pegadaian Syariah

Yuk Kenalan dengan Pegadaian Syariah

Dalam Islam, Gadai disebut dengan Rahn. Gadai atau Rahn adalah akad utang piutang dengan menjadikan BARANG yang mempunyai nilai ekonomis menurut pandangan syara’ sebagai JAMINAN. Semasa hidupnya Rasulullah SAW pernah melakukan praktek Rahn ini yaitu: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (H.R. MBukhari dan Muslim). …

Yuk Kenalan dengan Pegadaian Syariah Read More »